vineri, 24 octombrie 2008

A instrui şi mai ales a educa înseamnă a integra copiii în neamul din care fac parte

Şcoala din Bacia , judetul Hunedoara, este o şcoală în slujba comunitaţii, având capacitatea de a funcţiona ca o structură eficientă şi echitabilă pentru toate categoriile de copii şi de a asigura progresul tuturor elevilor săi astfel încât, mâine să fie mai buni ca ieri.
Relaţia cu comunitatea locală poate fi mai bună, iar prestigiul şcolii şi al dascălilor ei poate să crească dacă şcoala va propune activităţi care să atragă oamenii de valoare ai locului: foşti elevi ai şcolii, investitori locali, părinţi, care ar putea fi exemple de viaţă pentru elevii noştri.
Considerăm, prin urmare, că implicarea şcolii noastre în proiecte de dezvoltare şcolară va fi o bună ocazie de deschidere a şcolii către comunitate, de participare a cât mai multor elevi, părinţi, profesori în activităţi comune, în vederea schimbării mentalităţilor cadrelor didactice şi părinţilor, a transferului de bune practici, a implicării mai active a elevilor în procesul instructiv-educativ, a afirmării şi promovării valorilor tradiţionale ale satului şi a culturii de calitate.
Ne propunem aşadar, ca şcoala noastră să devină cartea de vizită a comunităţii. Dorim de asemenea ca şcoala să-şi deschidă porţile pentru toţi cei care au nevoie de educaţie, instruire şi informaţie dar şi să responsabilizăm comunitatea, în special părinţii, la problemele şcolii. Dorim ca instituţia noastră să devină o şcoală în plină ascesiune în peisajul de învăţământ din zonă, o şcoală a cărei deviză este:
„A instrui şi mai ales a educa înseamnă a integra copiii în neamul din care fac parte.”

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu